Kerkese per Deftese Notash

 

KERKESE PER  DEFTESE NOTASH  

 

Nxenes qe jane te interesuar per liste notash   apo  qe nuk kane  terhequr  certigikate , profesionale apo certifikate notash  mundt te kontaktojne ne

Adresen  e Emailit: gegakarl@yahoo.com

Marrin konfirmimin   per ta  terhequr  ate.

 


Ju  faleminderit!

Drejtoria e shkolles