Shkolla e Mesme e Ndërtimit “Karl Gega“

Shkolla  e Mesme  e  Ndërtimit “Karl Gega“ Tiranë

Eshtë shkollë me tradite që i ka fillimet e saj që para çlirimit në përbërje të shkollës "Harri Fulz".

Pas çlirimit te vendit, kur u çel Politeknikumi “7 Nëntori“ në Tiranë, (në të cilën vazhduan studimet e ndërprera nga lufta nxënësit që ndiqnin shkollën teknike para çlirimit), u fut si profil më vete edhe shkolla e ndërtimit 

Në vitet që do të pasonin, kjo shkollë do vazhdonte të plotësonte nevojat e vendit me specialistë për rindërtim duke u zhvilluar më tej dhe duke u shkëputur nga shkolla mëmë.

Ajo do të vazhdojë të ecte përpara duke operuar nëfillimet e saj në dy vite shkollore dhe duke nxjerrë kështu teknikë gjeometër.

Në vitin shkollor 1948-1950, shkolla u quajt, “Teknikumi i Ndërtimit” 3 vjeçar me të drejta të plota për të ndjekur studimet e larta.

E tillë qëndroi deri më ‘1954, kur me vendim të qeverisë, dega e ndërtimit në Politeknikumin “7 Nëntori“, transferohet në Qytetin e Nxënësve dhe mori emrin Teknikumi i Ndërtimit “8 Nëntori“, sot Shkolla e Ndërtimit “Karl Gega“.


Lexo për më tepër ...

Galeria Fotografike